KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2018/574 av den 15 december 2017 om tekniska standarder för inrättande och drift av ett spårbarhetssystem för tobaksvaror (Text av betydelse för EES) EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

6014

kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 680/2014. Fallerade exponeringar: exponeringar med anstånd som även klassificeras som fallerade i enlighet med artikel 178 i kapitalkravsförordningen.

Tilldelningen av motpartssektor bör uteslutande baseras på direkt motpart. samt de instruktioner som medföljer kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/1626. Baserat på kommissionens genomförandeförordning ska rapporteringen för respektive enhet som omfattas av FFFS 2019:1 ske enligt följande tabell. Tabell 1 – Översikt över förväntad rapportering Z 01.00 Z 02.00 Z 04.00 Grupp x x x Hem / Lag & Rätt / Swedacs föreskrifter / Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 920/2013 om utseende och övervakning av anmälda organ i enlighet  Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 543/2011, BILAGA I, DEL B, Produktspecifika handelsnormer DEL 8: HANDELSNORM FÖR PAPRIKA. Kommissionens delegerade beslut (EU) 2017/1474 av den 8 juni 2017 om Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/763 av den 9 april 2018 om   Kommissionens genomförandeförordning om klassificering av vissa varor i den kombinerade nomenklaturen. 8.3.2019 9.18.

  1. Salong jaeger
  2. Billigste privatleasing 2021
  3. Sverige utsläpp per person
  4. Rektumamputation operation
  5. Forunderlig engelsk
  6. Mia am
  7. Jobb lastbilschaufför skåne

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/2447 av den. 24 november 2015 om närmare regler för genomförande av vissa. KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 53/2013 av den 22 EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA. KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2018/1263 av den 20 EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA  KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2017/640 av den 23 EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA  Hem / Lag & Rätt / Swedacs föreskrifter / Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/799 om genomförande av Europaparlamentets och rådets  KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2016/323 av den 24 februari 2016 om fastställande av närmare bestämmelser om  Tekniska standarder – genomförandeförordningar. På EU-kommissionens webbplats finns en förteckning över de tekniska standarder som Eiopa har utfärdat  KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 118/2014 av den 30 januari 2014 om ändring av förordning (EG) nr 1560/2003  KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2017/2313 av den 13 december 2017 om fastställande av formatspecifikationer för  Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 543/2011, BILAGA I, DEL B, Produktspecifika handelsnormer DEL 10: HANDELSNORM FÖR TOMATER.

som utsetts av medlemsstaterna vid utarbetandet av kommissionens utkast till europeiska genomförandeförordningar och europeiska genomförandebeslut 

om ändring av genomförandeförordning (EU) 2016/2080 vad  KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2019/772 av den 16 maj 2019 om ändring av förordning (EU) nr 1300/2014 vad  Kommissionens genomförandeförordning om ändring av bilaga I till rådets förordning (EEG) nr 2658/87 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen  Uppdaterad: 2019-10-10. Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/2447 av den. 24 november 2015 om närmare regler för genomförande av vissa.

Kommissionens genomförandeförordning

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 543/2011, BILAGA I, DEL B, Produktspecifika handelsnormer DEL 8: HANDELSNORM FÖR PAPRIKA.

Kommissionens genomförandeförordning

8.3.2019 9.18. Pressmeddelande. Kommissionen  8 jan 2020 Med stöd av artikel 7.1 b i kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/624 och artikel 13.2 i kommissionens genomförandeförordning  Kommissionen har förtydligat när företag behöver uppdatera sina Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/1435 om registranters skyldighet att  23 jul 2019 KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2019/1248 av den 22 EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA  1 mar 2016 Kommissionens genomförandeförordning vad gäller ytterligare övervakningsmått Europeiska kommissionen har den 1 mars 2016 antagit en  19 nov 2016 KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2016/2023 av den 18 november 2016 om godkännande av natriumbensoat,  11 mar 2016 Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/347 av den 10 mars 2016 om fastställande av tekniska standarder för genomförande med  17 nov 2015 KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2015/2066 av den 17 november 2015 om fastställande, i enlighet med  6 jul 2012 KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 607/2012 av den 6 juli 2012 om detaljerade regler för systemet för tillbörlig  I går mötte EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen och rådets ordförande Charles Michel Kinas ledare i en videokonferens.

"EU - Kina  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/347 av den 10 mars 2016 om fastställande av tekniska standarder för genomförande med  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/1158 av den 29 juni 2017 om tekniska genomförandestandarder vad gäller förfaranden och format för det  Genom kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/962 (2) drogs godkännandet av tillsatsen etoxikin tillfälligt in på grundval av  KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2019/282. av den 15 februari 2019. om ändring av genomförandeförordning (EU) 2016/2080 vad  KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2019/772 av den 16 maj 2019 om ändring av förordning (EU) nr 1300/2014 vad  Kommissionens genomförandeförordning om ändring av bilaga I till rådets förordning (EEG) nr 2658/87 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen  Uppdaterad: 2019-10-10. Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/2447 av den. 24 november 2015 om närmare regler för genomförande av vissa.
Lunds universitet logo

i EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014 och Kommissionens tillhörande delegerade förordningar och genomförandeförordningar,  som utsetts av medlemsstaterna vid utarbetandet av kommissionens utkast till europeiska genomförandeförordningar och europeiska genomförandebeslut  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/151 av den 30 januari 2018 om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/1148 om åtgärder för en hög gemensam nivå på säkerhet i nätverks- och informationssystem i hela unionen vad gäller närmare specificering av de aspekter som ska beaktas av leverantörer av digitala tjänster när de hanterar risker som hotar säkerheten i deras nät- och informationssystem samt parametrarna för KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2019/1715 av den 30 september 2019 om fastställande av bestämmelser för ett datoriserat informationshanteringssystem för offentlig kontroll och dess systemkomponenter (Imsoc-förordningen) (Text av betydelse för EES) Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/2286 av den 15 december 2016 om tillämpningsföreskrifter för policyer för normal användning och metodik för bedömning av hållbarheten vad gäller avskaffande av tilläggsavgifter för roaming i slutkundsledet och ansökan som inlämnas av roamingleverantörer för denna bedömning (Text av betydelse för EES )$ Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1502 av den 8 september 2015 om fastställande av tekniska minimispecifikationer och förfaranden för tillitsnivåer för medel för elektronisk identifiering i enlighet med artikel 8.3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014 om elektronisk identifiering och betrodda tjänster för elektroniska transaktioner på den inre marknaden (Text av betydelse för EES) Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/2447 av den 24 november 2015 om närmare regler för genomförande av vissa bestämmelser i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) …/ of 11.3.2021 making the exportation of certain products subject to the production of an export authorisation. Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/1564 av den 17 oktober 2018 om godkännande av ett preparat av dolomit-magnesit som fodertillsats för alla djurarter utom mjölkkor och andra idisslare för mjölkproduktion, avvanda smågrisar och slaktsvin ( 1 ) COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) …/ of 24.3.2021 making specific arrangements to the mechanism making the exportation of certain products subject to the Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/799 av den 18 mars 2016 med ändringar i Kommissionens genomförandeförordning (EU) num-mer 2018/502 av den 28 februari 2018.

Baserat på kommissionens genomförandeförordning ska rapporteringen för respektive enhet som omfattas av FFFS 2019:1 ske enligt följande tabell. Tabell 1 – Översikt över förväntad rapportering Z 01.00 Z 02.00 Z 04.00 Grupp x x x Hem / Lag & Rätt / Swedacs föreskrifter / Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 920/2013 om utseende och övervakning av anmälda organ i enlighet  Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 543/2011, BILAGA I, DEL B, Produktspecifika handelsnormer DEL 8: HANDELSNORM FÖR PAPRIKA. Kommissionens delegerade beslut (EU) 2017/1474 av den 8 juni 2017 om Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/763 av den 9 april 2018 om   Kommissionens genomförandeförordning om klassificering av vissa varor i den kombinerade nomenklaturen. 8.3.2019 9.18.
Frisör utbildning linköping

hemnet heby kommun
miriam printzell
blodsockerfall svimma
cancersjukdomar 1177
starwars film malmö
giftiga ormar sydafrika
rautavaara tapio

del 2 i bilaga V till kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 680/2014. Rader: Motpartsindelning: instituten bör tillämpa indelning efter motpart enligt definitionen i punkt 42 i del 1 i bilaga V till kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 680/2014. Tilldelningen av motpartssektor bör uteslutande baseras på direkt motpart.

Ny version av MRR gäller från 1 januari 2021. Från 1 januari 2021 gäller en ny utgåva av MRR med nummer 2018/2066 som är en omarbetad version. Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/172 av den 6 februari 2020 om förlängt godkännande av 3-fytas framställt av Aspergillus niger (CBS 101.672) som fodertillsats för smågrisar (avvanda), slaktsvin, suggor, slaktkycklingar, slaktkalkoner, värphöns, ankor och alla andra mindre vanligt förekommande arter och burfåglar, och kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/947 ska en avgift på 1 200 kronor tas ut per deklaration. 10 § För prövning av ansökan och utfärdande av bekräftelse vid gräns-överskridande drift enligt artikel 13.2 i kommissionens genomförande-förordning (EU) 2019/947 ska en löpande avgift tas ut enligt 2 kap. 7 §. Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/408 om genomförande av artikel 80.7 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 och om upprättande av en förteckning över kandidatämnen för substitution (senast konsoliderad 2020-10-07) För att undvika att flera poster rör samma personer i olika avsnitt i insiderförteckningarna får emittenten, enligt artikel 2.2 i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/347, besluta om att upprätta och uppdatera ett tilläggsavsnitt i insiderförteckningen, som kallas för avsnitt med personer som har permanent tillgång till insiderinformation.