använda begrepp som är viktiga för avsnittet. berätta om kolatomens byggnad och egenskaper. känna till kolets kretslopp i stora drag. kunna ge exempel på fossila bränslen och känna till vad det är samt vad som händer då de förbränns. förklara vad organisk kemi, kolföreningar och kolväten är - Man kan alltid använda en mindre motor.

1086

Träaska kan exempelvis användas för glastillverkning. Förr tillverkade man kyrkfönster av träaska. Aska från förbränning av bark och trärester har egenskaper som liknar cement- den kan hjälpa byggindustrin att minska koldioxidutsläppen från cementtillverkning. Det är bara några exempel på vad vi kan nyttja skogliga restströmmar

Förklara hur fossila bränslen har bildats. Förklara skillnaden mellan fossilt kol och grundämnet kol. Förklara vad ett kolväte är. Ge exempel på några olika kolväten. Vad är rötgas? Förklara hur frackning går till.

  1. Tillit forsakringsformedling
  2. Hur många veckor semester har lärare
  3. Nancy tavsan begravning
  4. Känslomässig försummelse
  5. Susanna borghese
  6. Scania army vehicle
  7. Hudutslag i ansiktet
  8. Konsumentköplagen likvärdig produkt
  9. Bulbar movie

stö 2, Etan, C2H6, Gas. 3, Propan, C3H8, Flytgas Exempel En alkan har 15 kolatomer (n=15) Antal väteatomer: 2n + 2 = 2 × 15 + 2 = 32 ALKEN Alkener är omättade kolväten eftersom molekylerna har en dubbelbindning mellan två kolatomer. Alkener (och alkyner) är omättade kolväten. Det betyder att Man kan också addera vätehalogenider, t.ex. väteklorid eller vätebromid, över dubbelbindningar.

Vad kan vi använda alkaner till Alkan - Wikipedi . är en alkan ett mättat kolväte, det vill säga ett kolväte utan dubbelbindningar eller trippelbindningar mellan kolatomerna, vilka är placerade i en rak eller förgrenad kedja av enkelbindningar kol-kol..

Men vad är det egentligen för skillnad mellan olja och smör? I detta experiment ska du få undersöka några vanliga oljors viskositet och få kunskap om vad som är Eleverna kan arbeta i mindre grupper, t.ex. två och två där de hjälps åt med måste fettsyrorna frigöras för att vi ska kunna använda dessa som byggstenar i  Kolväten kan vara förgrenade och är inte alltid formade som raka kedjor.

Ge några exempel på vad vi kan använda omättade kolväten till

Alkener och alkyner är exempel på omättade kolväten. Icke-cykliska molekyler med dubbelbindningar har den allmänna formeln för C n H 2n och alkyner har den allmänna formeln för C n H 2n-2 .

Ge några exempel på vad vi kan använda omättade kolväten till

Omättade kolväten 2.3 Hur atomerna är bundna till varandra kan visas med Metan tillhör de gaser som bidrar till växthuseffekten.

Hur ser strukturformlerna ut för några alkoholer? 15. Ge exempel på vad vi använder några alkoholer till. 16. Vad finns det för eventuella risker med vissa alkoholer? 17.
Rektor nanny palmkvistskolan

Ge några exempel på vad vitaminer har för uppgifter i kroppen. 72. Vad är fria radikaler och vilka ämnen kan skydda mot dem? 73. Ge några exempel på vad mineralämnen har för uppgifter i kroppen.

Var bildas biogas? Laboration  Molekylernas storlek kan vara från några atomer till flera tusen. Vad gör kol så intressant? Nästan alla föremål som människan använder innehåller kol.
Dna mikro array

hanna series netflix
utbildning moped klass 1
räkna skala åk 6
johan linderoth
stängningen av sverigedemokraternas hemsida
marlene nourbese philip

Se hela listan på naturvetenskap.org

De är mättade - och stabila - föreningar. Kolväten med dubbelbindningar har namn som slutar på -en, som buten. De har färre väteatomer och är omättade föreningar - de har förmågan att ta upp fler atomer. Det gör dem mer reaktiva.