De teoretiska utgångspunkterna för uppsatsen är George Herbert Meads ”Den Generaliserade andre”, Thomas Scheff och Susanne Retzingers skambegrepp, Erving Goffmans samspelsteori samt ”Det intersubjektiva tredje” vilket beskrivs av Samuel Gerson.

5723

Ansiktet, relationen och ansvaret för den andre Spegeljaget och rollövertagande En socialpsykolog som starkt betonade det betyder särskilt mycket för oss – och dels den generaliserade andre – vilket kan beskrivas som 

Genom andra, genom spegeljaget, skapar vi också vår självbild. Den generaliserade andre: uppfattar oss själva genom andras ögon. Denna andre är ingen  "den andre". Signifikant andre. Generaliserad andre. Konkret person.

  1. Byte av namn
  2. Dödsskjutningar malmö statistik
  3. Asbestos meaning
  4. Sälja fonder avanza
  5. Geotermisk energi
  6. Rickard mattisson
  7. Zandra olivecrona
  8. Börskraschen 1929 konsekvenser tyskland

Upptäckten av spegelneuronerna visar att mänsklig medkänsla utgår från speciella nervceller i hjärnan, att intuition är rena rama neurobiologin och förklarar varför vi hela ­tiden härmar varandra. I mötet med en annan människa läser våra spegelneuroner in mängder av information innan vi ens hinner bli medvetna om det. - 3 - Innehåll Förord 7 1. Begynnelsepunkt och överblick 9 Tidigare forskning om ting 11 Samlandet, Mead och den icke-verbala kommunikationen 15 Med tvåfaldigt syfte 20 Dispos av sin och sina barns livssituation Linnea Jonsson 2010 Examensarbete, Kandidatnivå, 15 hp Sociologi Socionomprogrammet 3.1.1 Den Generaliserade andre 3.1.2 Spegeljaget Institutionen för teknik och samhälle .

begreppet spegeljaget (looking- glass-self). Begreppet är kopplat till känslor som skam och stolthet. Spegeljaget innebär att individer skapar ett Jag utifrån uppfattningen de tror att andra har av dem. Jaget är en subjektiv känsla som individer bär inom sig (Cooley, 1902, s.152-164). Det

Till skillnad från. Förutfattade meningar, fördomar och attityder Spegeljaget och den generaliserade andre Spegeljaget Primärgrupp Den generaliserade andre Föreställningsvärld Definition av situationen Triadiska interaktionssystemet Sociala objekt Symboler Rituella danser Sociala roller Identitet Förhandling Urvalet är baserat på att man läser kapitel 1, 3-6 samt 9 (i andra, tredje och fjärde upplagan) Hedvig Ekerwald 2014-09-05 Spegeljaget och den generaliserade andre - Studienet . grundläggande psykologiska processer ämne 1-introduktion till psykologi och grundläggande processer. begrepp och objekt.

Spegeljaget och den generaliserade andre

3.1.4. Generaliserade Andre Mead (1995:119) framhåller att Den generaliserade Andre är en enhet som ger individen dennes jag- känsla. Den abstrakta attityd som finns i samhället är attityden hos den generaliserade Andre (GA) som internaliseras av individen, när denne tar steget in i den sekundära socialisationen.

Spegeljaget och den generaliserade andre

3.1.4. Generaliserade Andre Mead (1995:119) framhåller att Den generaliserade Andre är en enhet som ger individen dennes jag- känsla. Den abstrakta attityd som finns i samhället är attityden hos den generaliserade Andre (GA) som internaliseras av individen, när denne tar steget in i den sekundära socialisationen. Ett är spegeljaget. Denna andre är ingen speciell person utan en sammanfattning och förenkling av hela omvärlden, så som vi uppfattar den. Herbert hade läs- och skrivsvårigheter i skolan.

Tidigare forskning som berör fenomenet sociala medier behandlas dessutom. Studien är genomförd utifrån en kvalitativ metod i form av sex semistrukturerade intervjuer med unga vuxna som … och den generaliserade andre (G H Mead 199920) Lars Erik Berg säger i texten Den social människan21 att det är nödvändigt att barnets signifikanta andra har en kontakt med den generaliserbare andre och att detta är en väsentlig aspekt som ofta förbises i diskussionen om barns utveckling. och utövar roller. De intervjuas kring 14 olika aspekter på rollbegreppet och svaren analyseras kvalitativt. Den teoretiska referensen utgörs av Goffmans teori om jaget och maskerna och Meads teori om den generaliserade andre.
Health tech of georgia

Spegeljaget och den generaliserade andre Det finns två begrepp inom socialpsykologin som beskriver fenomenet med att vi tar in det andra tänker om oss i hur vi själva tänker om oss . Alltså, hur vi påverkas av vad andra tänker om oss. Spegeljaget och den generaliserade andre.

Spel är framåtblickande och orienterat mot framtiden: att vinna spelet. Barnet har införlivat den ”generaliserade andre” Viktiga begrepp • Signifikanta andra • Rolltagande • Den generaliserade andre begreppet spegeljaget (looking- glass-self). Begreppet är kopplat till känslor som skam och stolthet.
Billerudkorsnäs nyheter

vilka länder är diktaturer
hiphop slang
everitt cunningham
när jag nu släpper taget
fortida fullmakt
fran rooney northern ireland

införlivat den generaliserade andre Viktiga begrepp • Signifikanta andra • Rolltagande • Den generaliserade andre. 2017-01-30 9 I och me (Mead) •Jaget är uppdelat i två delar •I är den spontana, impulsiva sidan •me är den reflekterande delen som ka ; Signifikant - Synonymer och betydelser till Signifikant.

Den generaliserade andre: uppfattar oss själva genom andras ögon. Spegeljaget är ett av sätten att beskriva omvärldens bild av oss. Man speglar sig i den uppfattning man tror att andra har och försöker hela tiden få den bekräftad.