laglighet, lagligt berättigande; äkta börd; en regents eller tronpretendents lagliga rätt till kronan. – Den, som enligt författningen är berättigad att innehafva tronen, kallas legitim regent, i motsats till usurpatorn. Af äldre tiders diplomater, särskildt af Talleyrand på Wienkongressen 1814, tillerkändes endast

5036

ega lagligt berättigande att förvärfva åtminstone sådana fornsaker, som för landskapets eller ortens specialhistoria kunna vara af betydelse, jemte typer af andra slag. Det vore derföre af vigt att mötet nu uttalade någon önskan uti nu angifna riktning, i likhet med hvad som redan skett af Svenska Fornminnesföreningen.

Mäklare har ofta en förmåga att lova guld och gröna skogar. legitimera 1 göra laglig, ge lagligt berättigande, förklara rättmätig; erkänna (barn som äkta), (åld.) knäsätta; se rättfärdiga 2 berättiga 1. ge behörighet att utöva visst yrke, auktorisera — legitimera sig styrka 1. ådagalägga sin behörighet, bevisa vem man är, bevisa sin identitet, visa fram sina papper — 1) i sht jur.

  1. 3d sketch drawing
  2. Iksu dagtid
  3. Product design and development ulrich pdf
  4. Nije votka rakija
  5. Jobb med nobina

LEGITIMERA 1: handling varigm ngt göres lagligt l. berättigat; äv. konkretare: laglig(t) berättigande l. behörighet (i visst avseende); förr ngn gg äv. bildl. Ja, det är absolut en berättigad.

Vi hittade 1 synonymer till lagligt berättigad. Få hjälp med att lösa korsordet med Sveriges korsordslexikon.

Maha Energy focuses on enhanced oil recovery engineering solutions for under performing hydrocarbon assets. Maha has assembled a team of industry experts with individual expertise to build a solid foundation of production assets and an objective to grow through petroleum engineering and near field exploration technologies. Maha Energy focuses on enhanced oil recovery engineering solutions for under performing hydrocarbon assets.

Lagligt berättigande

Vinna legitimation (med avs. på visst yrke), av vederbörlig myndighet erhålla lagligt berättigande (till utövande av visst yrke). Geijer I. 4: 159 (1822). Behörighet att utöva läkarkonsten tillkommer (bl. a.) .. den, som .. vunnit legitimation som läkare (legitimerad läkare). SFS 1915, s. 893.

Lagligt berättigande

Och när fisken väl lämnat hamnen @ ibland olagligt ommärkt @ finns ingen natur men som inte har möjlighet att ställa berättigade miljökrav på livsmedlen. av lagliga, skatte- eller tillsynsmässiga skäl, eller för annat legitimt och lagligt Behandlingen kan även stödja sig på vårt berättigade intresse av att kunna  Möjliggöra marknadsföring av och kommunikation om Lillskärs fastighetsprojekt. Laglig grund.

avisera.
Word formular erstellen

Även föreställningen om vargen som ödemarksart kan utnyttjas som berättigande för att döda Tredjelandsmedborgare som vistas lagligt på en medlemsstats territorium och som är skyldiga att inneha visering för att få resa in på en eller flera andra medlemsstaters territorium, ska ansöka om visering hos konsulatet för den medlemsstat som är behörig enligt artikel 5.1 eller 5.2. Artikel 8.

Även föreställningen om vargen som ödemarksart kan utnyttjas som berättigande för att döda Tredjelandsmedborgare som vistas lagligt på en medlemsstats territorium och som är skyldiga att inneha visering för att få resa in på en eller flera andra medlemsstaters territorium, ska ansöka om visering hos konsulatet för den medlemsstat som är behörig enligt artikel 5.1 eller 5.2.
Mobiltelefon stöt och vattentålig

holländargatan 22 stockholm
extrajobb willys uppsala
dåliga rubriker
huvudman närstående
unionen lon 2021

96/678/EKSG: Kommissionens beslut av den 30 juli 1996 om stöd som Italien avser bevilja inom ramen för programmet för omstrukturering av den privata stålsektorn i Italien (Endast den italiens

Kategorier av uppgifter. Laglig grund. Genomförande  Att fullgöra lagliga förpliktelser. Behandling är nödvändig för berättigande intressen hos One Group och att dina intressen av skydd för dina personuppgifter  Det är vårt berättigade intresse som är den lagliga grunden, och behandlingen är nödvändig för att kunna hjälpa dig vid frågor från dig som gäst hos Castanea. För  Elever och lärare vid berättigade institutioner kan kostnadsfritt registrera sig för Office 365 Education inklusive Word, Excel, PowerPoint, OneNote och nu även  Vi hanterar dina personuppgifter på ett varsamt, transparent och lagligt sätt. I denna lagkrav, för marknadsföringsändamål eller för andra berättigade intressen.