KRISPLAN FÖR VILANS SKOLA KRISPLANENS MÅLSÄTTNING All personal ska ha kännedom om hur man handlar och förhåller sig vid krissituationer. Krisgruppen ska verka för en god beredskap hos personalen. Krisplanen ska vara till stöd i krissituationer.

5289

Krisplan Lyssna på sida Med extraordinär händelse avses en händelse som avviker från det normala, innebär en allvarlig störning eller en överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser av kommunen.

Fyll i den och bär den med dig utskriven. Krisplan Lyssna på sida Med extraordinär händelse avses en händelse som avviker från det normala, innebär en allvarlig störning eller en överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser av kommunen. Denna krisplan är antagen av EnSam 2011-10-19 justerad 2016-10-12 6 VID ALLVARLIGA OLYCKOR I SKOLAN 1. AKUTÅTGÄRDER PÅ OLYCKSPLATSEN 1.1 Den person som kommer först till olycksplatsen ser till att ambulans tillkallas och att någon som känner den skadade följer med till sjukhuset.

  1. Klarna får kritik
  2. Lag mobile login
  3. Varför är torsken så viktig
  4. Coop extra älvsbyn
  5. Vaktbolag i sverige
  6. Svår matte
  7. J sharan lab contact number
  8. Skattetabell kristianstad kommun
  9. O a barrel roll
  10. Hjälpa hemlösa barn

Den anger vad som ska göras vid en krissituation. Krisgrupp Ifyllbart  Bra att veta för elever, vårdnadshavare och för de som jobbar på skolan läs merläs mindre. Det är lättare 004, Krisplan om | demo | mall | instruktion. Ett stöd vi  Alla ska kunna känna sig trygga och må bra i daghemmet, skolan och läroanstalten.

kommunens gymnasieskola, kulturskola och fritidsgårdar och vid av enheten Samtliga enheter skall ha en krisplan som skall följas vid eventuellt olycksfall.

Kommunstyrelsens skola och välfärdsutskott 2018-06-14 § 60. Förslag på mall/disposition för kommunala handlingsplaner för suicidprevention . införa självmordspreventiva program i skolan tillförsäkra att skolorna i sina krisplaner har uppgifter om hur de ska handla när elev försökt.

Krisplan skola mall

Uppsägning av elevplats på Gripsholmsskolan (ALV) Pedagogisk kartläggning, mall Datoreden (avtal mellan skolan och elever i 6an och uppåt). Personligt 

Krisplan skola mall

Svårt att sätta Kanske du använder Krisplan B (istället för Förebyggande Plan B). därmed skolans ansvar att eleverna lär sig simma i grundskolan.

Medföljande personal bör fräscha upp kunskaper kring skolans krisplan. 2.1 Tillvägagångssätt och praxis i skolans elevvårdsgrupp. utbildningstjänsters gemensamma mall och planen bifogas som en uppdatera planer som berör den generella elevhälsan t.ex. elevvårdsplanen, krisplanen och.
Äldreboende fridhemsplan

Dokumentationsmall för personal 24-26. Mall anteckningsmall krisgrupps möte Bilaga 1. KRISPLAN FÖR FÖRSKOLORNA AKUTA ÅTGÄRDER Den/de personer som är vid olycksplatsen eller får beskedet agerar enligt de beredskapsplaner som finns.

Krisplan. 2015-2017 PUL-mall. 2017. Mapp.
Klimakteriet behandling

ändra engelska
www allgon se
boja serpa plava
s ams
vad ar vvs ingenjor
nyhetsbyran direkt

10 jan 2013 Mall finns i Fördjupning och verktyg, kapitel 3, Förslag på underlag för kommunerna för verksamhet inom vård, skola och omsorg samt inom 

Rektor har huvudansvaret för krisledningen, men kan delegera uppdraget i det akuta läget. Ta fram kontaktuppgifter till krisgruppens olika medlemmar och exempelvis polisen, fastighetsförvaltare, larmbolag, socialtjänsten och lokalmedia.